Köpvillkor

 

Jympa och                   Från det år du fyller 12 år. 10-11-åringar är välkomna till våra gruppträningspass utan         
Övrig gruppträning:   redskap tillsammans med tränande vuxen medlem som tar det fulla ansvaret.
 
Familjejympa               För barn mellan 2-6 år, tonvikt på 4-5-åringar. Kostnadsfritt för medföljande vuxna. Föräldrar/vuxna                                       ansvarar själv för sitt/sina barn.
 
Familje-/Juniorfys       För barn mellan 6-12 år. Tränande vuxen behöver giltigt träningskort och medlemskap alternativt betala                                       engångsavgift.
 
Spinning                      Från det år du fyller 12 år och är minst 150 cm (10 år med ansvarande vuxen).
 
Indoor walking            Från det år du fyller 12 år och är minst 150 cm (10 år med ansvarande vuxen).
 
Gym                              Från det år du fyller 16 år.
                                      Ungdomar mellan 13-15 år får gymträna tillsammans med vuxen eller med målsmans skriftliga godkännande.                                       Detta skrivs på plats i receptionen.

 
Juniorer 13-15 år:
  • Målsman är med vid kortköp. Målsman är alltid ytterst ansvarig för sitt barns träning.
  • Vi rekommenderar en instruktion. Max en person per instruktion. Vi ser gärna att en vuxen är med på instruktionen.
  • Gymträning får endast ske tillsammans med tränande, vuxen medlem som max kan träna med/ansvara för två ungdomar per tillfälle.
  • Uppföljning är viktig för ungdomars träning: vi rekommenderar en tidig fortsättningsinstruktion!